D.N.A.
D.N.A.

D.N.A.

Bi us dor wahnt´n Mann de hett dänn moisten Spröök BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
Und dör dissen Spröök worde he to´m Kult BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
He is de dösstigen Mann van näbenan BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
He sluckt vöölst to gau keene kumpt gägen en an BÜN WI HIER BI ARME LÜ?

Refrain: BÜN WI HIER BI ARME LÜ? WA WA WA WA BÜN WI HIER BI ARME LÜ? WA WA WA WA BÜN WI HIER BI ARME LÜ? WA WA WA WA BÜN WI HIER BI ARME LÜ? WA WA WA WA

He löpt dör de Strooten op de Söke no Snapps BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
Gau bi´n Noober rin denn dor gifft noch eenen BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
Schenkt noch eenen in denn he will besopen ween BÜN WI HIER BI ARME LÜ?
Is de Fläsche op dann geiht he tom nächsten Huus BÜN WI HIER BI ARME LÜ?

19 thoughts on “D.N.A. – De dööstigen Mann

Comments are closed.