Sebastian Baumert
[:de]As een lütt Seilboot,
schuckel ik dör all de Stöörm.
Jede Bülg smiet`t meist üm
mien lütten Optimist.

Hett keen Heemaathaben
in de Windstill hangt sien Seils slapp.
Hett nichmool wirklich een Noom.
man wenn weer Lengen (de de) dat wat passt

Chorus:
Wenn du mien Anker weerst
denn weer ik al lang op apen Meer.
Wenn du mien Anker büst
weer ik nienich havareert, ümschipper jeed Riff.

Mit stevigen Deepgang döör de Floden
bloot een knappe Handbreed twüschen Keel un Klipp
Dat Risiko daaran tweitoschellen,
mütt de ingohn, de na waren Schätt groovt.

Op un dool in’n Bülgengang
Wi beid vöör wieden Horizont fungen
Wi dookt deper, deper un warrt denn vun’n Grund fungen.[:]