[:de]

Wi fangt jüst an / dat gifft för us nix ünner de Sünn
Up usen Weg / warrt dat stur, man wie blievt beste Frünnen

PRE-CHORUS

Un wenn wi fallt, dann alltohoop / wi staht wor up mit niege Hap

CHORUS

”Dat Löppt!”− Wi breekt dör de Deek
”Dat Löppt!”− Wi brukt keen Versteek
”Dat Löppt!”− Wi hört nich up
”Dat Löppt!”− bi us − ”Dat Löppt!”− bi us − ”Vunavend!”

VERSE 2

Ik kaam na di / büst du heel un deel alleen
Dat is nu nee / datt wi us Musik mit elkeen deelt
Nu höör to wo de Gitarre klingt / un pass up wat de Dag di bringt
Maak di kien Kopp över all den Schiet / Denn wi sünd an dien Siet

PRE-CHORUS CHORUS

BRIDGE

Komm nimm mien Hand / tohoop da seht wi to
Vunavend rockt wi de Show!

CHORUS

[:]