Suns Fury

 
Du föhrst de Straat lang,
kannst de Luft spören,
Dat gifft keen in dien Neeg,
keen Vertwiefeln.
 
Oh, ik kaam na Huus.
Un allens is wedder op Steed.
De Welt, in de du leevt hest,
elk Dag, elk Nacht so hoog
Schasst weg vun de Kant.
 
Du atenst deep in,
mit elke Poor.
Bruukst di nich to hasten,
nu nich mehr…
 
Oh, ik kaam na Huus.
Un allens is wedder op Steed.
De Welt warrt een Enn finnen,
also, woso giffst du op/ also, woso triddst du torüch
 
Oh, ik kaam na Huus.
Un allens is wedder op Steed.
De Welt warrt een Enn finnen,
also, woso giffst du op/also, woso triddst du torüch
 
Wullt du jümmers noch gaan?
Wullt du jümmers noch gaan?
 
Wullt du dien schuulte Bang vör de Nacht openbaren?
Denn maak di klaar, oh
Wullt du dien schuulte Bang vör de Nacht openbaren?
Denn maak di klaar, oh
 
Un fang to fechten an.