[:de]

Hey Jung, kumm mal rum
Sech mi mol is da watt an
He schall dor wehn heb ik hört
Un will nu blieben as wenn im datt gehört
Seh bloß to, steih nich rum
Denn nu tellt jede Sekun
Eins is sicher, datt kann nich gon
Ansonsten mokt datt bald bum bum

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Strophe: Nu steiht wie dor, weit jus nich wieter
Un Sin Gniggern mokt us ganz seker
He will us argern datt is sien leven
nu wüllt wi ers ehn mit de plattschüpp geven
He is door wesen ik heb datt juest sehn
De kickt door rutt un will us targen
Watt schall wi noch doon, ik weet datt nich
sekker mokt datt glieggs bum bum

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Bridge: Wenn wi ihn krecht is he doot
Denn Ik sech di datt nich nur so
Bliev stoohn he is door juest wesen
Mööt ji denn nu alle quweesen
Use Schüpp is uk all krum
Is mi egool datt mokt gliegs bum
Dann is de Misere egens vorbie
Yo hoolt datt all for eene Snapsidee

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock
He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Miehr vun De Winnewupps[:pl]

Hey Jung, kumm mal rum
Sech mi mol is da watt an
He schall dor wehn heb ik hört
Un will nu blieben as wenn im datt gehört
Seh bloß to, steih nich rum
Denn nu tellt jede Sekun
Eins is sicher, datt kann nich gon
Ansonsten mokt datt bald bum bum

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Strophe: Nu steiht wie dor, weit jus nich wieter
Un Sin Gniggern mokt us ganz seker
He will us argern datt is sien leven
nu wüllt wi ers ehn mit de plattschüpp geven
He is door wesen ik heb datt juest sehn
De kickt door rutt un will us targen
Watt schall wi noch doon, ik weet datt nich
sekker mokt datt glieggs bum bum

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Bridge: Wenn wi ihn krecht is he doot
Denn Ik sech di datt nich nur so
Bliev stoohn he is door juest wesen
Mööt ji denn nu alle quweesen
Use Schüpp is uk all krum
Is mi egool datt mokt gliegs bum
Dann is de Misere egens vorbie
Yo hoolt datt all for eene Snapsidee

Refrain: He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock
He mött schwatt wehn, is awola dor
Datt is datt sülbige as letztes johr
De winnewupp is nu in sin lock
Dor hilft uk kin dicken stock

Miehr vun De Winnewupps [:]